Adli Yardım Nedir ? Kimler Yararlanabilir?

Tazminat kategorisinde test sordu
yasemin düzenledi

1 cevap

yasemin cevapladı

Adli yardım adil yargılanma ilkesinin bir yansıması olarak mali gücü yetersiz olan kimselerin dava açma ve haklarında açılan bir davada temsil edilme hakkından yoksun kalmamaları için getirilmiş bir imkândır. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulmaları ve kendileri için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir.

 Kimler yararlanabilir ? 

Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki koruma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. 

Hoş geldiniz, Trafikte Haklarım Forum sizlere sorularınızın uzmanlar tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...